13-04-08

Bättre konkurrens kan främja skolans resultat

UV_rapport2_ettaUppdrag välfärds andra rapport Skolmarknaden – nya vägar framåt av Fredrik Bergström och Emanuel Welander är lanserad. Rapportförfattarna pekar på tre huvudvägar framåt för att skapa en högkvalitativ skola; ökad information, ökad differentiering/specialisering samt ökad konkurrens.

Studien inleds med en genomgång av den svenska forskningen om effekten av skolval och friskolor. Forskningen är inte entydig, men pekar något starkare på att den konkurrens som de två reformerna inneburit, har lett till en bättre skola.

 

– Det finns lite som tyder på att valfrihet och introducerandet av en skolmarknad har haft negativ påverkan på kvaliteten i skolan, snarare visar studier på det motsatta, säger Maria Adenfelt, forskningsledare, Entreprenörskapsforum.

Ladda ned rapporten »

Läs pressmeddelandet »

Läs debattartikeln på SvD »