Thulins_tabeller_banner_smal 13-04-10

Ökad skatteregelbörda och sämre konkurrenskraft går hand i hand

En högre skatteregelbörda är förenligt med såväl sämre konkurrenskraft som en lägre etableringsfrekvens för nya företag. Finansdepartementets förslag om införande av månadsuppgifter framstår därmed som tämligen svårförståeligt, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i april månads Thulins Tabeller.