13-04-15

Vårbudget präglad av pessimism och försiktighet

img_pontus_banne3Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Regeringen har idag presenterat vårpropositionen 2013 och hävdar att det svaga konjunkturläget möts av en ansvarfull finanspolitik för jobb och trygghet. Pontus Braunerhjelm anser dock att vårbudgeten präglas av pessimism och försiktighet.

–          Vårbudgeten präglas av pessimism och försiktighet med fokus på den svaga arbetsmarknaden och en stigande arbetslöshet. Visserligen är arbetslösheten lägre än genomsnittet för EU-länderna, men högre än i jämförbara små länder som Finland, Nederländerna och Schweiz. Det saknas en långsiktig samlad strategi för att stärka drivkrafterna för att företagen ska anställa fler, säger Pontus Braunerhjelm. Konstruktiva förslag vad gäller t ex riskkapital, skatter och regleringar är välkomna men behovet av en genomgripande skattereform liksom en fullödig innovationsstrategi framstår som allt mer angelägna.

 

>> Ta del av vårpropositionen 2013 på regeringens hemsida