13-04-18

Småföretag tveksamma till externt kapital

Johanna_banner_webb

Entreprenörskapsforums Johanna Palmberg, ekon dr, har tillsammans med Dan Johansson och Anders Bornhäll studerat om bristande tillgång på riskkapital utgör ett tillväxthinder för små svenska företag.