13-05-17

Entreprenörskap som möjlighet eller tvång?

Thulins_tabeller_banner_smalStartar du företag för att du ser en affärsmöjlighet eller för att du måste få en inkomst? Oavsett anledning behövs båda sorternas entreprenörskap och bidrar till samhällsekonomin, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i maj månads Thulins Tabeller.