13-05-28

Johanna Palmberg publicerad i Corporate Governance: An International Review

bokhylla webbEntreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg har tillsammans med Kathy Fogel, Wayne Lee och Kevin Lee fått artikeln Foreign Direct Investors as Change Agents: The Swedish Firm Experience publicerad i ansedda tidsskriften Corporate Governance: An International Review.

Artikeln finns även tillgänglig i KTH, CESIS – Centre of Excellence for Science and Innovation Studies  Working Paper serie Economics and Institutions of Innovation som nummer 311.

Läs Abstract

Läs mer på IDEAS

Ladda ner artikeln från KTH, CESIS – Centre of Excellence for Science and Innovation Studies