13-06-03

Generationsskifte i näringslivet

PanelwebbEn stor del av företagen inom Sveriges vanligaste företagsform – familjeföretaget – genomgår ett generationsskifte. Hur hanteras den utmaning som skiftet innebär för både företag och samhälle givet att de små företagen är avgörande för jobbtillväxten i landet. Det diskuterades på CeFEOs och Entreprenörskapsforums seminarium den 29 maj.