13-06-04

Viktig samverkan mellan stora och små

13 novemberApropå den dagsaktuella ESO-rapporten Var skapas jobben? där Ekot rapporterat att gynna småföretag kan hämma storföretag påminner vi gärna om rapporten Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen? Författarna framhäver här att förnyelsen av näringslivet sker såväl i de stora etablerade företagen som i de mindre snabbväxande företagen, och att det finns ett viktigt samspel dem emellan.

 

Läs rapporten »