13-06-18

Årets svenska GEM: Så främjas fler svenska affärsmöjligheter

Marita Ljung och Per Bolund
Vid lanseringen av årets nationella entprenörskapsrapport visades bl a att finansieringsmöjligheterna för små företag har minskat och att svenska entreprenörer har låga ambitioner vad gäller tillväxt. Kommentatorerna Marita Ljung (C) och Per Bolund (MP) levererade förslag för förbättring. Självklart nämndes optionsprogram, FoU-avdrag och 3:12-regler.