13-09-12

KTH-GMU workshop om internationalisering och konkurrenskraft

KTH internationell konferensDen 3-4 oktober organiserar George Mason University och KTH Indek en workshop om internationalisering och konkurrenskraft. Syftet är att diskutera forskningsidéer relaterade till företag, universitet och nationers strategier i den globala konkurrensen med fokus på universitetens roll. Medverkar gör bl a Pontus Braunerhjelm och Zoltan Acs, GMU.

Workshopen, som äger rum på Plattan, Lindstedtsvägen 30 i Stockholm, är öppen för lärare och studenter.

Den 2 oktober hålls en workshop för främst studenter och doktorander som ger en översikt av användningen av experimentell ekonomi och experimentella spel. Flera experiment ingår och syftet är att visa  hur de kan användas för  konkretisering och inlärning av centrala begrepp, för att stimulera kreativitet och för att knyta samman frågor om teknik, ekonomi och management.

Sessionen äger rum i seminarierum Nordstjernan, Lindstedtsvägen 30, Stockholm.

Läs mer om workshopen >>