13-09-18

Pontus Braunerhjelm om regeringens valbudget

Pontus_bannerI höstens budget avsätts 844 miljoner för att göra det enklare för små företag. Dessutom innehåller den många insatser till fördel för det svenska innovationsklimatet och angelägna förändringar som främjar kultur och miljö. Budgeten visar att regeringen på rätt väg men att det behövs fokus och gränsöverskridande innovationstänk.