13-10-08

De små och unga företagen skapar flest jobb

Thulins_tabeller_banner_smal

Det finns en betydande dynamik i det svenska näringslivet. 17 procent av jobben omsätts per år och de små och unga företagen står för nästan 90 procent av den totala ökningen av nettojobb under perioden 2000–2009. Det är snarare företagets ålder än företagets storlek som är avgörande för sysselsättningstillväxten, skriver Per Thulin, Entreprenörskapsforum och KTH, i oktober månads Thulins Tabeller.