13-12-05

Ytterst oroväckande med riskkapitalmarknad i fritt fall

Thulins_tabeller_banner_smal

I månadens Thulins Tabeller framkommer att de privata riskkapitalinvesteringarna har minskat med närmare 70 procent under de senaste fem åren. En liknande nedgång syns i antalet riskkapitalföretag och det informella riskkapitalet kompenserar inte tappet. En riskkapitalmarknad i fritt fall är därför ytterst oroväckande, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.