Shleifer panel_smal 13-12-06

Perspektiv på välfärd

Den 21 november bjöd Uppdrag Välfärd in till en internationell konferens där en namnkunnig uppställning belyste och diskuterade nutidens knäckfrågor och vägar framåt för svensk välfärd. Ta del av referat och bilder.