Johan Pontus 14-01-16

Tio procents lägre företagsskatt skulle ge 1500 fler företag

I en artikel i Kyklos undersöker Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund vilken effekt skatter har på uppstart av nya företag. Det visar sig att om företagsskatterna sänktes med tio procent skulle företagandet öka med tre procent, dvs 1500 företag per år. Läs artikeln i sin helhet.