Thulins_tabeller_banner_smal 14-02-04

Nu har Sverige dubbelt så många entreprenörer!

Att svenskt entreprenörskap följer den positiva trend som inletts sedan några år uppmärksammar februari månads Thulins tabeller. Idag är över åtta procent av befolkningen engagerad i entreprenörskap, dvs en dubbelt så hög andel som för några år sedan, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.