14-02-17

Regleringar – då, nu och i framtiden

Washington DCDen 20-21 februari deltar Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan Eklund i Världsbankens konferens Doing Business: Past, Present and Future of Business Regulation i Washington DC. Konferensen för samman akademiker, experter från Världsbanken och den globala utvecklingssektorn för att diskutera regleringsreformer och samla input till Världsbankens Doing Business-projekt.