Thulins_tabeller_banner_smal 14-03-07

Thulins tabeller: medelstora företag satsar minst på innovation

Små och stora företag satsar mest på innovationsverksamhet och lägger fem procent av sin omsättning på innovation. Det är bekymmersamt att de medelstora företagens satsningar är relativt svaga i en hårdnande global konkurrens, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.