14-03-07

Thulins tabeller: medelstora företag satsar minst på innovation

Thulins_tabeller_banner_smalSmå och stora företag satsar mest på innovationsverksamhet och lägger fem procent av sin omsättning på innovation. Det är bekymmersamt att de medelstora företagens satsningar är relativt svaga i en hårdnande global konkurrens, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.