UV pres2 14-03-28

Patientinflytande i vården ett rättvist system?

Den 27 mars lanserades den tredje rapporten inom ramen för Uppdrag Välfärd  Rapporten författad av Anders Anell, professor Lunds universitet, utgår från hur individers önskemål och sjukvårdens prioriteringar kan balanseras.