14-04-23

DN Debatt: Överregleringen gör lokaler nästan fyra gånger för dyra

Johan PontusDen svenska plan- och byggprocessen är djupt dysfunktionell med bostadsbrist och bristande matchning på arbetsmarknaden – som på sikt hotar såväl tillväxt som välstånd – som följd. Det skriver fyra ekonomer inkl Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund på DN Debatt idag med anledning av morgondagens rapportlansering.