14-04-30

Ny vice VD stärker kunskapsförmedlingen

PN3webbEntreprenörskapsforum tillsätter från och med den 1 maj 2014 Pernilla Norlin som ny vice VD. Pernilla har sedan lång tid tillbaka arbetat i olika ledande funktioner och är väl skickad att nu ta steget till vice VD och ett bredare ansvar inom organisationen.