Thulins_tabeller_banner_smal 14-05-06

Globala värdekedjor och svensk konkurrenskraft

Hur svensk inkomst och svenska jobb påverkas av att delta i globala värdekedjor ger en god uppfattning om hur landets konkurrenskraft utvecklas och var våra komparativa fördelar ligger, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i  maj månads Thulins Tabeller.