Förstasida 14-05-12

När mellanrum uppstår i välfärden

Vad händer när människor vars behov inte passar in i hur den svenska välfärden organiserats hamnar mellan olika instanser? Den 9 maj lanserades den sjätte rapporten inom projektet Uppdrag Välfärd - I välfärdsproduktionens gränsland - under ett frukostseminarium hos Entreprenörskapsforum.