14-05-18

Byggmarknaden är överreglerad

byggnads_ettaByggmarknaden i Sverige är mer reglerad än de flesta andra marknader. Varför då? Orsaken är troligen att de flesta samhällsplanerare saknar kunskaper i modern ekonomisk analys skriver Åke E Andersson och Johan Eklund. Läs debattartikeln i Norrbottens-Kuriren.