5juni_Bildrad 2 14-05-21

Sociala innovationer i välfärden

E-hälsotjänster är en typ av sociala innovationer som vuxit fram för att förbättra livskvalitet, samtidigt kräver de nya arbetsprocesser och referensramar. Välkommen till rapportlansering inom Uppdrag Välfärd den 5 juni.