14-06-03

Tillväxtfakta 2014: Internationalisering 3.0

Tillvaxtfakta_ettaIdag lanseras Tillväxtfakta 2014: Internationalisering 3.0 – Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag. Årets rapport är medförfattad av Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum, och lyfter frågor som rör internationalisering och de mindre och medelstora företagens roll.