14-06-11

Linda Dastory får Sverige-Amerika-stipendium till MIT

LindaUnder ett års tid kommer Linda Dastory, doktorand inom nationalekonomi på Entreprenörskapsforum, att forska och utbilda sig i USA. Linda har fått ett stipendium av Sverige-Amerika Stiftelsen som möjliggör akademisk utbildning och forskning på MIT, USA.

–          Syftet är att återvända hem med spjutspetskompetens och ett internationellt nätverk av stort värde för svensk forskning och näringsliv, säger Linda.

Lindas forskning handlar om regleringar på finansmarknaden och innefattar systematisk risk mellan penningmarknadsfonder och bankväsendet. På frågan om varför just hon fick detta stipendium så svarar Linda Dastory:

–          Som vi bevittnat under de senaste åren behövs det mer forskning kring hur vi på ett effektivt sätt reglerar marknaden för att undvika framtida finanskriser. Jag tror att jag fick stipendiet just för att det är ett så pass aktuellt och viktigt ämne som min forskning behandlar.

Under detta år i USA kommer Linda att studera vid ­MIT i Cambridge, Massachusetts.

–          Mitt mål är att komma en bra bit på vägen med mitt avhandlingsarbete och dra nytta av den kunskap och nätverk som universitetet erbjuder. De har kommit mycket längre i sin forskning i det här området än vi har gjort i Sverige.