14-06-13

Praktikant går vidare till Sverige-Amerika Stiftelsen

EmiJEmilia Jönsson har praktiserat på Entreprenörskapsforum under vårterminen och går nu vidare till ett vikariat som vd-assistent och utbildningsadministratör på Sverige-Amerika Stiftelsen. 

 

– Det har varit en väldigt rolig vår, framförallt tack vare kollegorna, men även som en följd av de varierande arbetsuppgifterna och allt nytt jag har fått lära mig.

– Erfarenheten jag har fått på Entreprenörskapsforum gjorde att jag kunde relatera till arbetsuppgifterna på Sverige-Amerika Stiftelsen och också visa att jag har erfarenhet från liknande arbete.

Under sin tid på Entreprenörskapsforum har Emilia har främst bistått med underlag till forskningsarbete samt till seminarier och konferenser, bl a i form av forskningsunderlag, medverkandepresentationer och deltagarförteckningar. Hon har även assisterat i genomförandet av större konferenser som Småföretagsdagarna och Stockholm Philanthropy Symposium likväl som mindre seminarier genom att välkomna och pricka av deltagare, skriva referat, filma och i allmänhet vara behjälplig i dessa sammanhang.

Hon har dessutom arbetat som forskningsassistent åt Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare, vad gäller att hitta och sammanställa litteratur. Hon har även tagit fram och genomfört en webbenkät-studie som ska ligga till underlag för vidare forskning.

 

– Emilia har lärt sig mycket om att planera och genomföra såväl seminarier och konferenser som forskningsprojekt. Hon har varit en effektiv, öppen och ansvarstagande medarbetare och teammedlem.  Hennes snabba personliga utveckling och engagemang i arbetet gör att vi ger henne våra bästa rekommendationer, säger Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationsansvarig Entreprenörskapsforum.