14-06-23

Grön innovation i fokus

Panel4På ett frukostseminarium, arrangerat av Entreprenörskapsforum och Fores, den 18 juni, diskuterades hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas inom miljöområdet och om det behövs nya affärsmodeller för att främja internationalisering av miljöteknik.