Panel filo 14-07-01

Filantropins betydelse igår, idag och imorgon

Traditionella organisationer med 90-konton kompletteras just nu med gräsrotsfinansierade ideella rörelser. Filantropins betydelse, civilsamhällets roll och förväntade framtida nyheter på donationsområdet diskuterades då Entreprenörskapsforum arrangerade Almedalsseminarium.