14-07-01

Skuggskatteutredning: Reformera BÅDE bolags- och ägarskatterna

SkatterapportwebbEntreprenörskapsforums skuggskatteutredning har granskat hur Företagsskattekommitténs förslag förväntas påverka förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Förslaget innebär den största förändringen av företags-beskattningen på 20 år. Skuggskatteutredarna föreslår tre kompletteringar till en rimlig prislapp. 

Entreprenörskapsforum har uppdragit en forskargrupp att analysera bolagsskattereformen ur ett entreprenörsperspektiv. Forskarna anser att Företagsskattekommitténs huvudförslag, ett slopande av företagens ränteavdrag, är rimligt och kommer att gynna företagande och samhällsekonomi på sikt. Samtidigt tillåter i stort sett alla industrialiserade länder idag betydande ränteavdrag för företag. Den modell som utredningen valt att förorda har inte heller införts någon annanstans.

 –Slopandet av alla avdrag som inte motsvaras av intäktsräntor blir i praktiken ett fullskaleexperiment, säger Erik Norrman, skatteforskare vid Lunds universitet.

Skuggskatteutredarna föreslår därför att regeringen bör gå fram försiktigare än vad kommittén föreslår. Dessutom lägger de fram tre kompletteringar vars prislapp uttrycks vara mycket rimlig:

  1. För det första bör reformen inte genomföras fullt ut den 1 januari 2016. Istället bör företag kunna välja att trappa ner ränteavdragen stegvis under tre år. På så vis får alla företag god tid på sig att anpassa sin finansiering.
  2. För det andra bör det införas en möjlighet för ägaren att köpa tillbaka sina aktier utan förmånsbeskattning. Det gör det möjligt att ersätta lånat med nytt eget kapital från nya investerare utan att den ursprungliga ägaren tappar kontrollen över företaget. Att kunna ta in nytt kapital utan risk för att kontrollen går förlorad är särskilt viktigt för tillväxtorienterade företag.
  3. För det tredje bör ett tak för uttag av socialavgifter införas för de företagare som berörs av reglerna för fåmansbeskattning, så att socialavgifterna begränsas till det belopp som ger upphov till en faktisk förmån. Därigenom minskar den ökade spänning inom 3:12-reglerna mellan uttag av vinst och lön som blir resultatet av Företagsskattekommitténs förslag.

Författarna tillägger att skatterna påverkar möjligheterna till framgångsrikt entreprenörskap på fler sätt än genom ränteavdrag eller bolagsskatt. Det senaste decenniets forskning visar att skatt på ägande spelar större roll för företags finansiering och styrning.

–Om Sverige lyckas reformera både bolags- och ägarskatter kommer vårt skattesystem att vara modernare än de flesta länders. På så sätt kan skattesystemet stötta istället för att stävja företagande, säger Arvid Malm, forskare på Entreprenörskapsforum och KTH.

Skuggskatteutredarna är:
Dan Johansson, professor, Örebro Universitet
Hans Peter Larsson, skattejurist och partner, PwC Tax
Erik Norrman, skatteforskare Lunds Universitet
Tino Sanandaji, forskare, IFN
Mikael Stenkula, forskare, IFN
Arvid Malm, forskare, Entreprenörskapsforum och KTH (red.)

Ta del av Företagsskattekommittén och entreprenörskapet – en kommentar till Företagsskattekommitténs arbete med utgångspunkt i effekterna på entreprenörskapet i Sverige

För intervjuer och kommentarer:
Erik Norrman, 0709-14 60 80
Arvid Malm, 070-932 01 89