Panel medicinteknik 14-07-02

Internationalisering av medicinteknik

Vilka är hindren och hur ser möjligheterna ut för att Sverige ska få en internationellt konkurrenskraftig medicinteknikindustri? Det var huvudfrågan för Entreprenörskapsforums frukostseminarium i Visby den 1 juli.