14-07-04

Riksbankschefen skapar osäkerhet

Pontus BraunerhjelmPontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor KTH, säger till DI att det uppenbart finns betydande slitningar inom Riksbankens direktion apropå Stefan Ingves reservation mot reporäntebeslutet om sänkning med 0,5 procentenheter. Han är också bekymrad över att Ingves fortfarande inte har insett allvaret med att deflationen har nått Sverige. Det skapar osäkerhet om hur man ser på penningpolitikens mål och uppgift på sikt, säger Braunerhjelm.