14-08-21

Universitetsrankning – till vilken nytta?

1sept_ettaTre svenska universitet hör till de 100 bästa i världen men vad betyder rankningen för universitet, forskare och studenter i praktiken? Den 1 september arrangerar Entreprenörskapsforum och Lunds Universitet ett gemensamt seminarium i Lund om universitetsrankningars nytta.