14-08-22

Mazzucato och den entreprenöriella staten

Mariana_stor_palomaBoka in den 30 september och 1 oktober, då besöker nämligen den världskända forskaren Mariana Mazzucato, professor i Science and Technology Policy vid University of Sussex, Sverige för att tala om statens roll för tillväxt och innovation. 

Mariana Mazzucato forskar om sambandet mellan finansiella marknader, innovation och ekonomisk tillväxt och är mest känd för sin bok The Entrepreneurial State: debunking private vs. public sector myths (Anthem, 2013). I boken, som bland andra Financial Times, Forbes och Huffington Post hade på sina Books of the Year-listor 2013, argumenterar Mazzucato för behovet av att utveckla nya sätt att förstå statens roll för ekonomisk tillväxt. Enligt Mazzucato har staten spelat en avgörande roll för att stimulera tillväxt och innovation i det moderna kapitalistiska systemet. Hon hänvisar bl a till att det är offentliga investeringar som gjort tekniken bakom iPhone möjlig (internet, GPS, touch-skärm, Siri).

Tisdagen den 30 september medverkar hon i ett seminarium som Entreprenörskapsforum arrangerar med VINNOVA kl. 15.00-16.30 följt av mingel. Flera namnkunniga personer kommer att medverka för att kommentera och diskutera Mazzucatos föreläsning. Moderator under eftermiddagen är Sylvia Schwaag Serger, VINNOVA. Seminariet hålls i centrala Stockholm.

Läs mer och anmäl dig »

Onsdagen den 1 oktober medverkar Mariana Mazzucato i konferensen Innovation för framtida tillväxt som Entreprenörskapsforum arrangerar tillsammans med SCB. Konferensen äger rum på Barkarby Gård i Järfälla och tar upp de senaste rönen inom forskning om företagande och entreprenörskap med särskild inriktning på innovation ur olika perspektiv.

Läs mer och anmäl dig »

Logorad