14-09-10

Vad är filantropi?

hands_vitaVad är egentligen filantropi och hur relaterar det till entreprenörskap och samhällsutveckling? Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum samt ansvarig för Filantropiskt forum, rätar ut frågetecknen i ett seminarium på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.