14-09-11

Innovation för framtida tillväxt

innovatEntreprenörskapsforum och SCB bjuder för tredje året in till höstkonferens, den 1-2 oktober 2014. Konferensen lyfter den senaste forskningen inom företagande och entreprenörskap med inriktning på innovation. Bland annat diskuteras hur innovationer omvandlas till livskraftiga företag samt vilken politik som främjar innovation och konkurrenskraft.