14-10-15

webbetta_skatterapportRegeringen måste snart ta ställning till ett förslag till dramatiskt ändrad bolagsbeskattning. Entreprenörskapsforums skuggskatteutredning har granskat hur Företagsskattekommitténs förslag förväntas påverka förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Skuggskatteutredarna anser att förslaget för radikalt för att införas fullt ut den 1 januari 2016 och föreslår flera kompletteringar till en rimlig prislapp.