14-10-18

Sverige behöver en tillväxtfrämjande skattereform

Johan_bannerEntreprenörskapsforums Johan Eklund skriver tillsammans med Charlie Karlsson, båda professorer på Internationella handelshögskolan i Jönköping, på DN Debatt att den rätta tidpunkten för blocköverskridande överläggningar om en tillväxtinriktad skattereform är nu.