Utlandsfodda_webbetta 2 14-10-24

Ny rapport: Utlandsfödda främjar exporten

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framkommer att företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för Sverige som står inför två stora utmaningar: en stenhård internationell konkurrens och ett oroande högt utanförskap bland utlandsfödda.