Magnus Billing Leo Melamed 14-10-28

Finansguru besökte Stockholm

Leo Melamed, mannen som etablerade Financial Futures, finansiella terminer, besökte Entreprenörskapsforum och Nasdaq Stockholm över ett lunchseminarium. Vi fick ta del av hur polskfödde Melamed kom till USA, utbildade sig till advokat, blev vän med Milton Friedman och fick en framgångsrik karriär i finansbranschen.