14-11-06

Att gräva guld i den gröna ekonomin

MariaA_ELF_ettaUtveckling och spridning av ny teknik, särskilt miljöteknik, är ett nödvändigt inslag för att lösa den globala hållbarhetsutmaningen. På ett seminarium arrangerat av European Liberal Forum presenterar Entreprenörskapsforums Maria Adenfelt rapporten ”Digging for Gold in the Green Economy” om privata investeringar i gröna satsningar i Utrecht den 19 november.