14-11-13

Entreprenörskapsforum söker doktorand i nationalekonomi

Annons_webb_etta_700pxTack vare ett generöst forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse söker nu Entreprenörskapsforum en doktorand till projektet ”Philanthrophy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal Values”. Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka kunskapen om och betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi. Donationer bidrar med såväl ökade ekonomiska resurser som innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. På så sätt kan filantropi betraktas som ett ”samhälleligt riskkapital”. Ditt avhandlingsarbete kommer att fokusera på att med hjälp av framför allt nationalekonomiska teorier empiriskt analysera filantropins betydelse för samhällsekonomisk utveckling.

Beskrivning av tjänsten

Som doktorand kommer du främst ägna dig åt din forskarutbildning men förväntas även bidra till Entreprenörskapsforums utåtriktade seminarier och konferenser, från idé och planering till medverkan och uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår också att skriva och redigera forskningstexter inom ramen för Entreprenörskapsforum. Tjänsten är tidsbegränsad (studietiden är 4 år och kan förlängas med max 20 % för arbete på Entreprenörskapsforum) och placerad i Stockholm. Som doktorand på Entreprenörskapsforum kommer du att vara inskriven som doktorand vid KTH.

Vi vill att du har:

 • masterexamen i nationalekonomi eller motsvarande
 • en utpräglad känsla för god akademisk kvalitet
 • god analytisk förmåga
 • god språkkänsla och förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • ett stort intresse för den samhällsekonomiska debatten
 • god organisatorisk förmåga

Vi tror att du kan:

 • tillsammans med seniora forskare vid Entreprenörskapsforum genomföra forskningsprojektet ”Philanthrophy: Entrepreneurship, Innovations, Economic Development, and Societal Values”
 • ta fram underlag till forskningsarbete och konferenser
 • skriva och redigera forskningstexter
 • kvalitetsgranska forskarrapporter både på engelska och svenska
 • bidra i genomförandet av Entreprenörskapsforums seminarier och konferenser
 • bidra vid forskar-, kansli- och idémöten

Vi vet att du får:

 • ett brett såväl svenskt som internationellt akademiskt nätverk
 • vara en del av högaktuell forskning
 • vara med och bidra till samhällsdebatten

Ansökan

Du ansöker genom att skicka ett brev som beskriver dig som person, dina kunskaper och en motivering varför du är intresserad av att söka tjänsten som doktorand hos oss (max 2 sidor) och CV till Johanna Palmberg, ek dr och forskningsledare, som för frågor nås på 072-375 79 75.

Vi behöver din ansökan senast den 19 januari 2015. Tillträde snarast.

Mer information Filantropiskt forum

Läs mer om projektet

Läs annonsen på KTH:s webbplats

Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation som initierar, bedriver och kommunicerar forskning inom entreprenörskap, innovation, tillväxt och näringslivsdynamik. Huvuduppgiften, att utgöra en länk mellan teori och praktik, innebär kommunikation av kunskap baserad på hög vetenskaplig kvalitet till relevanta beslutsfattare på alla nivåer. Ett arbete som betyder kontinuerligt deltagande i det offentliga samtalet i form av artiklar, publikationer, seminarier och konferenser. Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord – forskning, nätverk och debatt.