14-12-15

Vilken strategi har Riksbanken nu?

Pontus_banner_2015Internationellt går det jättelika penningpolitiska experimentet mot sitt slut. Men i Sverige förefaller en mer offensiv penningpolitik just ha börjat med en välbehövlig men alldeles för sen räntesänkning den 27 oktober i år. Frågan är vilken strategi Riksbanken har för framtiden – hur ser plan B ut – när räntevapnet är förbrukat? Riksbankens insatser bör samordnas med en mer aktiv finanspolitik för att öka aktivitetsnivån och undanröja deflationshotet, skriver Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH på svd.se.