15-01-26

Palmbergs Pamfletter ger entreprenöriell utblick

Palmbergs_pamfletterJohanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum och KTH, kommer varannan månad att leverera en utblick inom entreprenörskapsforskningen. Per Thulin, som i Thulins Tabeller presenterar en entreprenöriell analys baserad på färsk data, kommer fortsättningsvis ut jämna månader. Ta del av Johannas första spaning på temat nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar.