15-02-06

Smart specialisering för Jorstig

Jorstig_webbEfter 13 år på Entreprenörskapsforums huvudkontor i Örebro gick Mikael Jorstig vid årsskiftet vidare till Region Örebro län som utvecklingsledare. Mikael kommer där främst att ansvara för att upprätta en regional innovationsstrategi för att konkurrera med andra regioner inom EU.

Vid årsskiftet gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro ihop och bildade Region Örebro län. Det är nu en genomgående trend i Europa att bygga starkare regioner, snarare än att konkurrera enskilda städer och länder emellan. En stor del av näringslivsutvecklingen i regionerna innefattar innovation och det är där Mikael kommer in i bilden.

– Jag har fått ett helt nytt uppdrag att axla. Regeringen har gett tydliga direktiv till Sveriges regioner att äga det regionala tillväxtuppdraget. Mitt jobb är att upprätta en innovationsstrategi för Region Örebro län som en del i detta. Med en sammanslagen organisation kommer vi få en större genomslagskraft i utformandet av den regionala tillväxtpolitiken.

Mikael Jorstig ser fram emot att samla alla aktörer som verkar inom innovationssystemet och få dem att spela tillsammans. Region Örebro län äger t ex Almi i Mälardalen och har även starka intressen i Örebroregionens science park. Smart specialisering har blivit ett begrepp för att Europa ska skapa konkurrenskraftiga regioner och mycket handlar just om att ta fram vad vi är bra på och hur vi ska konkurrera med andra regioner inom EU, säger Mikael.

Under sin tid på Entreprenörskapsforum var Mikael inblandad i ca 200 seminarier. Han var även redaktör för den årliga rapporten Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

– Mina år på Entreprenörskapsforum har verkligen varit betydelsefulla. Först och främst har jag skaffat en bra förståelse för hur innovationssystemet fungerar. Därtill har jag fått ett jättebra och stort nätverk för att arbeta med innovations- och entreprenörskapsfrågor. Nu får jag ta forskningen och applicera den på verkligheten.

Mikael beskriver åren med Entreprenörskapsforum som en utvecklande tid. Han har varit med och tagit organisationen från forskning om småföretagare till forskning om innovation i ett bredare perspektiv. När han nu har gått till en organisation med betydligt mer långsamma beslutsprocesser kommer han sakna snabbheten och öppenheten som Entreprenörskapsforum står för. Förutom resor till konferenser världen över har det varit ett givande jobb i och med rörligheten i den kunskapsorienterade miljön.

– Jag har verkligen arbetat i en global kontext. Nu ska jag anpassa mig till en mer regional värld och vänja mig vid att det tar längre tid med processer och beslut. Det blir en ny läroprocess.

Att kompetensen han samlat på sig de senaste13 åren har varit avgörande för att få jobbet som utvecklingsledare i Region Örebro län är han helt säker på. Inte minst har det triggat hans intresse för innovationsfrågor. Mikael beskriver det som att nu flytta fokus till en regional plattform, men att frågorna och intressena är desamma.

– Det som händer inom universitetsvärlden är en viktig bas för hur framgångsrik innovation ska bedrivas. För mig är det bara en fördel att ha forskningsglasögonen på mig när jag ska formulera en regional innovationsstrategi eftersom Örebro har en väldigt näringslivsdriven innovationskultur. Bakgrunden från Entreprenörskapsforum har gett mig många tankar om hur jag ska bedriva mitt nya arbete.

De forna kollegorna på Entreprenörskapsforum önskar Mikael lycka till i sin nya roll.

– Mikael är utåtriktad, professionell och har hög kapacitet samt god insikt i frågorna. Han kommer att göra ett utmärkt jobb hos Region Örebro län. Vi kollegor kommer att sakna hans entusiasm och initiativförmåga. Han bidrog alltid till ett gott arbetsklimat säger Pernilla Norlin, vvd och kommunikationschef.