15-02-12

Braunerhjelm leder ny entreprenörskaps-utredning

Pontus_banner_2015I ett pressmeddelande från regeringen ges Pontus Braunerhjelm uppdrag att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Den nya utredningen ska utreda förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer.

– Fler måsta jobba för att Sverige ska hålla ihop, och vi vet att inte minst nya, kunskapsintensiva och växande företag är viktiga för jobb- och värdeskapande. Då måste vi skapa förutsättningar för fler företag som kan växa och exportera, säger Mikael Damberg.

Till utredningen knyts en referensgrupp med entreprenörer. Utredningen ska löpande förmedla slutsatser till regeringen och ha kontakt med det innovationsråd som regeringen avser inrätta. Redan nu kan Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, lyfta några viktiga frågeområden:

– Det finns ett flertal frågeställningar som viktiga för de framtida förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Dit hör bl a en uppsjö av olika och okordinerade stöd för en rad olika ändamål, men också krångel och regler som bl a Världsbanken konstaterat. En fråga är hur det svenska regelverket kan reformeras för att bejaka det växande digitaliserade entreprenörskapet.

– Internationaliseringsfrågan är också oerhört viktig för små och medelstora företag som behöver komma ut på större marknader allt snabbare i dag. Det finns även frågor som rör den svenska skattestrukturen i jämförelse med andra länder samt samverkan och rörlighet mellan näringsliv och akademi, säger Pontus Braunerhjelm.

Utredningen som går under namnet Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet ska bl a se över:

  • Centrala ramvillkor för entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga
  • Hinder för rörlighet mellan olika sektorer och anställningsformer
  • Möjligheterna att utveckla lösningar på samhällsutmaningar genom innovation och entreprenörskap

Utredningen ska hösten 2015 delrapportera slutsatser till regeringen i frågor som är relevanta för regeringens forsknings- och innovationspolitik. Uppdraget ska sedan slutredovisas senast den 15 oktober 2016.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats.