15-02-17

Kompetensförsörjning stort tillväxthinder

ThulinsTabeller_banner_2015_klarSvenska små- och medelstora företags tillväxtvilja är god, men matchas inte av en lika god tro på framtiden. Anledningen är att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt. Över hälften, 53 procent, av de företag som försökt rekrytera har haft betydande svårigheter, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i februari månads Thulins Tabeller.