15-03-04

Slutrapport Uppdrag Välfärd: Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

4mars_UV_webb 3Resultaten från det treåriga forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd visar på sex dilemman som alla förändringar gällande hur välfärden utförs, organiseras, styrs eller utvärderas, behöver ta hänsyn till. Det skriver företrädare för Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care i forskningsprogrammet Uppdrag Välfärds slutrapport som lanseras idag.