15-03-06

Erfaren praktikant förstärker Entreprenörskapsforum

Joakim HenningsonJoakim Henningson är Entreprenörskapsforums praktikant under våren 2015. Med en pol kand från Lunds universitet och erferenhet från Svenska Handelskammarens Young Professionals i Shanghai har han en gedigen bakgrund inför praktiken där han främst kommer att vara på kommunikationsavdelningen men även bidra i alla delar av verksamheten.